Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /data/a/3/a31337a4-561f-475b-adea-15f73ad14d7d/flm.sk/sub/slnnr/wp-includes/formatting.php on line 4803

Výsledky Novomeského Nitry 2018

Kategória študenti stredných škôl:

sekcia: poézia

 1. Lazarčík Kristián za básne Dievča úsvitu, Pekné slová, Predtucha, Zarámovaná
 2. Martišová Magdaléna za báseň Pruhovaná balada
 3. Preložníková Nikoleta za básne Chúďa život, Odpúšťam, Večer

sekcia: próza

 1. Barantalová Adela za poviedku-črtu Fantazma
 2. porota sa rozhodla cenu neudeliť
 3. Sklenárová Nina za poviedku Rozkaz

Kategória študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov:

sekcia: poézia

 1. Hunadyová Lucia za básne Existencia bytia, Maľované ruže, Neviditeľné, Purificato, Tebe
 2. Terézia Petrovičová z básne More, Na ceste, Telo
 3. Žáčková Lenka za básne Búrka názorov, Krajina zabudnutia, Neurčito

sekcia: próza

 1.  porota sa rozhodla cenu neudeliť
 2.  porota sa rozhodla cenu neudeliť
 3. Ján Suchoň

Kategória Antifašista Novomeský:

Ocenení: Magdaléna Martišková, Ján Suchoň

Cena predsedu NSK: Hana Pastoreková

Cena primátora: Kristián Lazarčík

Cena rektora UKF: Michaela Macejková

DSC_2104 DSC_2091 DSC_2064 DSC_2060 DSC_2053DSC_2044DSC_1993 DSC_1876 36331908_2186967714677550_2018631536743546880_n

Súťažné práce do Novomeského Nitry prijímame až do 23. mája!

laco 2018 plagat maly copyPredlžujeme uzávierku súťaže do 23. mája 2018.

Nestihli alebo ste sa neodvážili poslať svoju prácu do IX. ročníka Novomeského Nitry? Máte druhú šancu.

Na základe podnetov od viacerých potenciálnych záujemcov, ktorým pracovné alebo študijné povinnosti nedovolili zaslať práce do 30. apríla, sme sa rozhodli predĺžiť termín uzávierky súťaže do 23. mája 2018. Práce prijímame do všetkých kategórií, vrátane kategórie Antifašista Novomeský.

Zároveň chceme upozorniť, že slávnostné vyhodnotenie Novomeského Nitry 2018 sa uskutoční 23. júna 2018.

Tešíme sa na tvorbu ďalších mladých talentov.

plagat_an

Novomeského Nitra 2018

2018Novomeského Nitra je literárnou súťažou pre mladých autorov, ktorí pôsobia na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je zároveň ideálnou príležitosťou ako môže mladý autor odprezentovať svoju literárnu tvorbu.

Nad IX. ročníkom súťaže prebrali záštitu:
A. L. Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v SR
Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra
Milan Belica, predseda NSK
Ľubomír Zelenický, rektor UKF

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
Vyhlásenie súťaže: 16. január 2018
Uzávierka súťaže: 30. apríl 2018
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: jún 2018

 • Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca nebola doposiaľ publikovaná (s výnimkou zborníkov Novomeského Nitra 2016 a Novomeského Nitra 2017)
 • Súťaž je tematicky voľná a neanonymná
 • Každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 príspevkov v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4 v slovenskom jazyku.
 • Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách, ktoré sa rozdeľujú na dve podkategórie v závislosti od literárneho žánru: poézia a próza (poviedka, reportáž, cestopis, dramatický útvar, úvaha, esej, kritika…). K dvom vekovým kategóriám sme doplnili jednu tematickú s názvom Antifašista Novomeský.
 • Súťažné práce zašle autor v prílohe správy na e-mailovú adresu klubu SLN v tvare:

adresa: slnnitra@gmail.com
predmet: Novomeského Nitra 2018
telo správy: meno, vek autora, adresa bydliska, u študentov aj navštevovaná škola a ročník, kontakt telefonický, resp. adresa elektronickej pošty

Prosíme o dodržanie týchto propozícií. Práce nespĺňajúce podmienky budú vyradené zo súťaže.

Súťaží sa v troch kategóriách:
I. Kategória študenti stredných škôl
a) Poézia
b) Próza
II. Kategória študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
a) Poézia
b) Próza
III. Antifašista Novomeský
Ladislav Novomeský bol účastníkom antifašistického odboja počas Druhej svetovej vojny a jednou z hlavných postáv Slovenského národného povstania. Ústrednou témou tejto kategórie bude antifašizmus v rôznych kontextoch podľa výberu a zamerania autorov. Kategória je žánrovo voľná. Nad kategóriu “Antifašista Novomeský” prevzal záštitu veľvyslanec RF v SR A. L. Fedotov.

Okrem vyššie spomínaných kategórií každá z osobností, ktoré prevzali záštitu nad IX. ročníkom súťaže, udelí špeciálne ocenenie autorovi podľa vlastného výberu.

laco 2018 plagat maly copy

Výsledky Novomeského Nitry 2017

Do VIII. ročníka Novomeského Nitry sa zapojilo 37 autorov s 94 prácami. Odborná porota v zložení doc. PhDr. Peter Valček, PhD., PhDr. Jitka Rožnová, PhD. a Mgr. Zuzana Šulajová po uzávierke súťaže rozhodla o udelení cien v jednotlivých kategóriách.

I. kategória: Študenti stredných škôl
Sekcia: Poézia

 1. miesto: Magdaléna Martišková (15 rokov, Gymnázium Topoľčany): Rigtman a slečna Poháriková
 2. miesto: Linda Valkovičová (18 rokov, Gymnázium Vráble): Cyklus lásky a ďalšie
 3. miesto: Viktória Záčeková (18 rokov, SPŠ stavebná Hurbanovo): Môj sen

I. kategória: Študenti stredných škôl
Sekcia: Próza

 1. miesto: Magdaléna Martišková (15 rokov, Gymnázium Topoľčany): Zbierajte len dozretých autorov
 2. miesto: Monika Kubričanová (18 rokov, Gymnázium Topoľčany): Spomienky
 3. miesto: Miroslava Bačová (17 rokov, Gymnázium Golianova, Nitra): Svoj koniec si píšeš sama

II. kategória: Študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
Sekcia: Poézia

 1. miesto: Patrik Lenghart (21 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika): Alzheimer a iné
 2. miesto: Jana Nemčeková (23 rokov, FF UKF, odbor: slovenský jazyk a literatúra): Korene
 3. miesto: Porota sa rozhodla túto cenu neudeliť

II. kategória: Študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
Sekcia: Próza

 1. miesto: Ján Suchoň (26 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika): Úlomky zatúlaných poviedok
 2. miesto: Martin Praslička (18 rokov, Bratislava): Šachové partie
 3. miesto: Zuzana Ganajová (21 rokov, PF UKF): V tieni

III. kategória: Antifašista Novomeský (pod záštitou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca RF v SR A. L. Fedotova)
Ocenení súťažiaci (bez určenia poradia):

Tibor Habo (22 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika)
Jana Nemčeková (23 rokov, FF UKF, odbor: slovenský jazyk a literatúra)
Ján Suchoň (26 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika)

Ocenenia osobností, ktoré prezvali nad súťažou záštitu:

Cenu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja získava Magdaléna Martišková (15 rokov, Gymnázium Topoľčany).

Cenu primátora mesta Nitry získava Martin Praslička (18 rokov, Bratislava).

Cenu rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre získava Ján Suchoň (26 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika).

Oceneným súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do VIII. ročníka Novomeského Nitry zapojili. Pevne veríme, že tak učiníte aj v nadchádzajúcom ročníku.

Spoločnosť Ladislava Novomeského Nitra

Ocenení súťažiaci spolu s organizátormi Novomeského Nitry 2017
oceneni

 

Udeľovanie cien
DSC_0101

 

Tajomníčka SLN Zlatica Beňová
DSC_9763
 

Hostia slávnostného vyhodnotenia
DSC_9651

 

Jana Hluchá a Michal Slamka
DSC_9600
 

Skupina Everlong
DSC_9804

 

Novomeského Nitra 2017

laco2017Novomeského Nitra je literárnou súťažou pre mladých autorov, ktorí pôsobia na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je zároveň ideálnou príležitosťou ako môže mladý autor odprezentovať svoju literárnu tvorbu.

Nad VIII. ročníkom súťaže prebrali záštitu:

A. L. Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v SR
Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra
Milan Belica, predseda NSK
Ľubomír Zelenický, rektor UKF

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Vyhlásenie súťaže: 14. november 2016
Uzávierka súťaže: 31. januára 2017
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: 25. február 2017

 • Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca nebola doposiaľ publikovaná (s výnimkou zborníka Novomeského Nitra 2016)
 • Súťaž je tematicky voľná a neanonymná
 • Každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 príspevkov v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4 v slovenskom jazyku.
 • Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách, ktoré sa rozdeľujú na dve podkategórie v závislosti od literárneho žánru: poézia a próza (poviedka, reportáž, cestopis, dramatický útvar, úvaha, esej, kritika…). K dvom vekovým kategóriám sme doplnili jednu tematickú s názvom Antifašista Novomeský.
 • Súťažné práce zašle autor v prílohe správy na e-mailovú adresu klubu SLN v tvare:

adresa: slnnitra@gmail.com 
predmet: Novomeského Nitra 2017
telo správy:  meno, vek autora, adresa bydliska, u študentov aj navštevovaná škola a ročník, kontakt telefonický, resp. adresa elektronickej pošty

Prosíme o dodržanie týchto propozícií. Práce nespĺňajúce podmienky budú vyradené zo súťaže.

Súťaží sa v troch kategóriách:
I. Kategória študenti stredných škôl
a) Poézia
b) Próza
II. Kategória študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
a) Poézia
b) Próza
III. Antifašista Novomeský
Ladislav Novomeský bol účastníkom antifašistického odboja počas Druhej svetovej vojny a jednou z hlavných postáv Slovenského národného povstania. Ústrednou témou tejto kategórie bude antifašizmus v rôznych kontextoch podľa výberu a zamerania autorov. Kategória je žánrovo voľná. Nad kategóriu „Antifašista Novomeský“ prevzal záštitu veľvyslanec RF v SR A. L. Fedotov.

Okrem vyššie spomínaných kategórií každá z osobností, ktoré prevzali záštitu nad VIII. ročníkom súťaže, udelí špeciálne ocenenie autorovi podľa vlastného výberu.

Výsledky Novomeského Nitry 2016

Do VII. ročníka Novomeského Nitry sa zapojilo 41 autorov so 111 prácami. Odborná porota v zložení doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., doc. PhDr. Peter Valček, PhD. a PhDr. Jitka Rožnová, PhD. po uzávierke súťaže rozhodla o udelení cien v jednotlivých kategóriách.

I. kategória: Študenti stredných škôl
Sekcia: Poézia

 1. miesto: Ľudmila Zimmermannová (17 rokov, Gymnázium Topoľčany) za súbor štyroch básní, v ktorom prejavila zmysel pre stvárnenie pocitov prostredníctvom moderného, obrazného básnického jazyka.
 2. miesto: Monika Vlčková (18 rokov, Gymnázium Topoľčany) za súbor troch básní, ktorým preukázala schopnosť stvárňovať krehké okamihy bytia prostredníctvom lyrickej skratky.
 3. miesto: Magdaléna Martišková (14 rokov, Gymnázium Topoľčany) za dve básne, výrazne naznačujúce, že autorka má predstavu o tom, ako sa píše moderná lyrika.

I. kategória: Študenti stredných škôl
Sekcia: Próza

 1. miesto: Gréta Horváthová (16 rokov, Gymnázium Komárno) za dve krátke, lyricky tvarované prózy Stačí jediný pohybHviezdy a za dlhšiu poviedku s fantazijnými prvkami Synestézia.
 2. miesto: Magdaléna Martišková (14 rokov, Gymnázium Topoľčany) za poviedku Gaštanová, v ktorej autorka hodnotne spojila emócie lyrického hrdinu prózy s citovou tonalitou klasických próz 19. storočia.
 3. miesto: Monika Vlčková (18 rokov, Gymnázium Topoľčany) za poviedky Abstraktný pohyb mysle, Prenasledovaná a najmä za citlivú prácu s erotickým motívom v prvej z nich.

II. kategória: Študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
Sekcia: Poézia

 1. miesto: Porota sa rozhodla túto cenu neudeliť.
 2. miesto: Silvia Budayová (26 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika) za súbor piatich básní, ktoré môžeme vnímať ako citový denník lyrickej hrdinky aj s jemným náznakom existenciálnej úzkosti.
 3. miesto: Alica Bánszka (22 rokov, Veľké Kozmálovce) za cyklus lyrických miniatúr.

II. kategória: Študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
Sekcia: Próza

 1. miesto: Simona Baniarová (21 rokov, FF UKF, odbor žurnalistika) za súbor lyricky tvarovaných próz Improvizácia, Purpurový koberecSlová.
 2. miesto: Ján Suchoň (25 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika) za kreatívno-moderný prístup k forme antického apokryfu v próze Krtko Hektor (s prihliadnutím na ostatné texty).
 3. miesto: Porota sa rozhodla túto cenu neudeliť.

Ocenenia osobností, ktoré prezvali nad súťažou záštitu:

Cenu primátora mesta Nitra získava Magdaléna Martišková (14 rokov, Gymnázium Topoľčany).

Cenu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja získava Monika Vlčková (18 rokov, Gymnázium Topoľčany).

Cenu rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre získava Pavol Sivák (21 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika).

Cenu poslanca NR SR Ľuboša Blahu získava Miroslava Košťálová (22 rokov, FF UKF, odbor: editorstvo a vydavateľská prax).

Oceneným súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do VII. ročníka Novomeského Nitry zapojili. Pevne veríme, že tak učiníte aj v nadchádzajúcom ročníku.

Spoločnosť Ladislava Novomeského Nitra

 

 

 

 

Novomeského Nitra 2016

Bez názvuNovomeského Nitra je literárnou súťažou pre mladých autorov, ktorí pôsobia na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je zároveň ideálnou príležitosťou ako môže mladý autor odprezentovať svoju literárnu tvorbu. Nad VII. ročníkom súťaže prebrali záštitu:


Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra
Milan Belica, predseda NSK
Ľubomír Zelenický, rektor UKF
Ľuboš Blaha, poslanec NR SR


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Vyhlásenie súťaže: 26. októbra 2015
Uzávierka súťaže: 11. januára 2016
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: február 2016

 • Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca nebola doposiaľ publikovaná

 • Súťaž je tematicky voľná a neanonymná

 • Každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 príspevkov v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4 v slovenskom jazyku.

 • Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách, ktoré sa rozdeľujú na dve podkategórie v závislosti od literárneho žánru: poézia a próza (poviedka, reportáž, cestopis, dramatický útvar, úvaha, esej, kritika…). Súťažné práce zašle autor v prílohe správy na e-mailovú adresu klubu SLN v tvare:

  adresa: slnnitra@gmail.com 
  predmet: Novomeského Nitra 2016
  telo správy:  meno, vek autora, adresa bydliska, u študentov aj navštevovaná škola a ročník, kontakt telefonický, resp. adresa elektronickej pošty

 • Prosíme o dodržanie týchto propozícií. Práce nespĺňajúce podmienky budú vyradené zo súťaže.

Súťaží sa v dvoch kategóriách:
I. Kategória študenti stredných škôl
a) Poézia
b) Próza
II. Kategória študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
a) Poézia
b) Próza

 

Okrem vyššie spomínaných kategórií každá z osobností, ktoré prevzali záštitu nad VII. ročníkom súťaže, udelí špeciálne ocenenie autorovi podľa vlastného výberu.

partneri

Ladislav Novomeský

laco-novomeskc3bdLadislav Novomeský 27. december 1904Budapešť – 4. september 1976Bratislava bol slovenský komunistický politikľavicový intelektuál,spoluzakladateľ DAV-u, básnikredaktornovinárpublicista.Písal aj pod pseudonymami: A. Krištof, Andrej Ogrod, Pavel Havran, Brkoslav, Gama, Gamma, n.gorod, N.Gorod, Pavel Hronec, Vacek, Xenon.

Život
Pochádzal z rodiny krajčíra Samuela Novomeského a Irmay rod. Príkopová. Rodičia sa presťahovali zo Senice do Budapešti. Do školy začal chodiť v Budapešti, neskôr pokračoval v Senici a na učiteľskom ústave v Modre, kde v roku 1923 zmaturoval. Začal pôsobiť ako učiteľ a zároveň sa ako externý poslucháč zapísal na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, kde ho zaujala literárna a politická činnosť. V roku 1925 vstúpil do Komunistickej strany, zanechal učiteľovanie, odišiel do Ostravy, kde sa stal redaktorom komunistických novín Pravda chudoby. V roku 1929 začal pracovať v redakcii Rudého práva v Prahe. Nasledujúce roky pracoval vo viacerých tlačových orgánov KSČ. Patril k avantgardnej skupine DAV. V roku 1939 sa presťahoval na Slovensko.

Pamätná tabuľa Slovenskej akadémie vied a umení, ktorá pôsobila v rokoch 1943-1953 v priestoroch dnešnej budovy UK v Bratislave; pamätná tabuľa Laca Novomeského, ktorý v budove pôsobil v rokoch 1950-51

Bol jedným z popredných organizátorov SNP, členom V. ilegálneho vedenia KSS. Spoluzakladateľ a podpredseda povstaleckej SNR v Banskej Bystrici (1944). Člen predsedníctva ÚV KSS, povereník pre školstvo a osvetu. Po vojne bol na zjazde KSS v roku 1950 obvinený z tzv. buržoázneho nacionalizmu a v roku 1951 zatknutý. V roku 1954 bol odsúdený na 10 rokov väzenia. V tomto čase nemohol publikovať. 22. 12. 1955 bol prepustený na podmienku, do roku 1962 pracoval v Památníku národního písemnictví v Prahe. V roku 1963 ho plne rehabilitovali. Presťahoval sa do Bratislavy, kde pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV. Po sovietskej okupácii 21. augusta 1968 sa stal členom predsedníctva Ústredného výboru KSS, v tom istom roku aj predsedom Matice slovenskej. Od roku 1970 bol vážne chorý. Prispel k tzv. husákovskej „normalizácii“ na kultúrnom aj politickom poli. Novomestský bol ženatý s Karlou Marešovou a ich dcérou je Ing. Elena Bútorová-Novomeská.

Tvorba
Prvé básne publikoval časopisecky (VatraSvojeťNový rod a i.). V tvorbe sa od začiatku stotožnil s proletárskou literatúrou. Svojim dielom ovplyvnil medzivojnový a povojnový vývin poézie na Slovensku. V 30. a 40. rokoch obohatil svoje básnické dielo o prvky poetizmu a symbolizmu. Okrem vlastnej básnickej tvorby sa venoval aj prekladom z ruskej literatúry (Boris Pasternak) a publicistike.

Vyznamenania

 • 1964 – Národný umelec
 • 1969 – Hrdina ČSSR
 • 1964 a 1974 – laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda
 • 1969 – laureát národnej ceny SSR
 • 1969 – Leninov rad

Bol tiež vyznamenaný Radom SNP I. tr. a Cenou Ľ. Štúra.

Dielo

Poézia

 • 1927 – Nedeľa, zbierka básní
 • 1932 – Romboid, zbierka básní, vyjadruje smútok nad sociálnymi protikladmi sveta
 • 1939 – Svätý za dedinou, zbierka básní
 • 1935 – Otvorené okná, zbierka básní
 • 1949 – Pašovanou ceruzkou, zbierka básní
 • 1963 – Vila Terezapoéma
 • 1963 – Do mesta 30 minút, poéma
 • 1964 – Stamodtiaľ a iné, zbierka básní, zúčtovanie s Gottwaldovým kultom osobnosti
 • 1964 – Nezbadaný svet
 • 1966 – Dom, kde žijem, cyklus lyrických básní

Publicistika a eseje

 • Laco Novomeský, Marx a slovenský národ, marec 1933
 • 1949 – Výchova socialistického pokolenia
 • 1969 – Znejúce ozveny
 • 1969 – Čestná povinnosť
 • 1970 – Manifesty a protesty
 • 1970 – Slávnosť istoty
 • 1972 – Zväzky a záväzky
 • 1971 – O Hviezdoslavovi
 • 1971 – O literatúre
 • 1974 – Nový duch novej školy

Preklady

 • 1969 – Prebásnenie veršov v diele Borisa Pasternaka Doktor Živago

Pamiatky

 • rodný dom v Budapešti, urna v panteóne na cint. v Slávičom údolí,
 • Múzeum L. Novomeského v Senici
 • Literárna pozostalosť v LAMS
 • socha od J. Kulicha v Senici
 • busta Novomeského v Banskej Bystrici
 • pamätná tabuľa na Štúrovej ulici v Bratislave

Dokumentárne filmy o Ladislavovi Novomeskom

 • Laco Novomeský 60-ročný (Týždeň vo filme 1/1965)
 • Profily – Národný umelec Laco Novomeský (1967),
 • Človek z davu (dokumentárna monografia, réžia Šinko, E., 1970),
 • Ladislav Novomeský sa dožil koncom decembra 70-tich rokov (Týždeň vo filme 51/1974),
 • Ladislav Novomeský (Kinožurnál, 85),
 • Laco Novomeský, básnik, publicista a politik (dokumentárny film, r. Lembovič I.,1986),
 • Venované pamiatke národného umelca L. Novomeského (T. v. f. 38/76).

zdroj: Wikipédia

Spomínanie na štrnástich statočných

Je doobeda, posledná septembrová nedeľa. Školský aj akademický rok sú už v plnom prúde a voľného času teda nazvyš veľa nie je. Napriek tomu sa pri liečebnom ústave pod Zoborom schádza približne desať mladých ľudí. Idú vzdať hold tým, ktorí pred siedmimi desaťročiami začali na týchto miestach bojovať za našu slobodu.

vystup2.jpg

Posledné septembrové dni boli mimoriadne chladné a upršané. Preto sme pozerali na zamračenú oblohu rovnako, ako na ňu pozerala 29. septembra 1944 mladá partizánka Pavla Maľučenková. V jej prípade mraky nad poľným letiskom otvorili len malé okienko, cez ktoré preletelo lietadlo so sovietskymi partizánmi smerujúce k Veľkému Tribeču. Viditeľnosť bola taká zložitá, že piloti sa na západnom Slovensku len ťažko orientovali. Aj keď mala skupina s názvom “Národný pomstiteľ” pristáť  vo Veľkom Tribeči, piloti dali rozkaz zoskočiť neďaleko svetiel väčšieho mesta a dymu lokomotívy. Ako sa neskôr ukázalo, tým mestom bola Nitra.

Zvyšok článku si môžete prečítať na webe Nového slova.