Novomeského Nitra 2016

Bez názvuNovomeského Nitra je literárnou súťažou pre mladých autorov, ktorí pôsobia na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je zároveň ideálnou príležitosťou ako môže mladý autor odprezentovať svoju literárnu tvorbu. Nad VII. ročníkom súťaže prebrali záštitu:


Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra
Milan Belica, predseda NSK
Ľubomír Zelenický, rektor UKF
Ľuboš Blaha, poslanec NR SR


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Vyhlásenie súťaže: 26. októbra 2015
Uzávierka súťaže: 11. januára 2016
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: február 2016

 • Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca nebola doposiaľ publikovaná

 • Súťaž je tematicky voľná a neanonymná

 • Každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 príspevkov v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4 v slovenskom jazyku.

 • Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách, ktoré sa rozdeľujú na dve podkategórie v závislosti od literárneho žánru: poézia a próza (poviedka, reportáž, cestopis, dramatický útvar, úvaha, esej, kritika…). Súťažné práce zašle autor v prílohe správy na e-mailovú adresu klubu SLN v tvare:

  adresa: slnnitra@gmail.com 
  predmet: Novomeského Nitra 2016
  telo správy:  meno, vek autora, adresa bydliska, u študentov aj navštevovaná škola a ročník, kontakt telefonický, resp. adresa elektronickej pošty

 • Prosíme o dodržanie týchto propozícií. Práce nespĺňajúce podmienky budú vyradené zo súťaže.

Súťaží sa v dvoch kategóriách:
I. Kategória študenti stredných škôl
a) Poézia
b) Próza
II. Kategória študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
a) Poézia
b) Próza

 

Okrem vyššie spomínaných kategórií každá z osobností, ktoré prevzali záštitu nad VII. ročníkom súťaže, udelí špeciálne ocenenie autorovi podľa vlastného výberu.

partneri

Ladislav Novomeský

laco-novomeskc3bdLadislav Novomeský 27. december 1904Budapešť – 4. september 1976Bratislava bol slovenský komunistický politikľavicový intelektuál,spoluzakladateľ DAV-u, básnikredaktornovinárpublicista.Písal aj pod pseudonymami: A. Krištof, Andrej Ogrod, Pavel Havran, Brkoslav, Gama, Gamma, n.gorod, N.Gorod, Pavel Hronec, Vacek, Xenon.

Život
Pochádzal z rodiny krajčíra Samuela Novomeského a Irmay rod. Príkopová. Rodičia sa presťahovali zo Senice do Budapešti. Do školy začal chodiť v Budapešti, neskôr pokračoval v Senici a na učiteľskom ústave v Modre, kde v roku 1923 zmaturoval. Začal pôsobiť ako učiteľ a zároveň sa ako externý poslucháč zapísal na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, kde ho zaujala literárna a politická činnosť. V roku 1925 vstúpil do Komunistickej strany, zanechal učiteľovanie, odišiel do Ostravy, kde sa stal redaktorom komunistických novín Pravda chudoby. V roku 1929 začal pracovať v redakcii Rudého práva v Prahe. Nasledujúce roky pracoval vo viacerých tlačových orgánov KSČ. Patril k avantgardnej skupine DAV. V roku 1939 sa presťahoval na Slovensko.

Pamätná tabuľa Slovenskej akadémie vied a umení, ktorá pôsobila v rokoch 1943-1953 v priestoroch dnešnej budovy UK v Bratislave; pamätná tabuľa Laca Novomeského, ktorý v budove pôsobil v rokoch 1950-51

Bol jedným z popredných organizátorov SNP, členom V. ilegálneho vedenia KSS. Spoluzakladateľ a podpredseda povstaleckej SNR v Banskej Bystrici (1944). Člen predsedníctva ÚV KSS, povereník pre školstvo a osvetu. Po vojne bol na zjazde KSS v roku 1950 obvinený z tzv. buržoázneho nacionalizmu a v roku 1951 zatknutý. V roku 1954 bol odsúdený na 10 rokov väzenia. V tomto čase nemohol publikovať. 22. 12. 1955 bol prepustený na podmienku, do roku 1962 pracoval v Památníku národního písemnictví v Prahe. V roku 1963 ho plne rehabilitovali. Presťahoval sa do Bratislavy, kde pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV. Po sovietskej okupácii 21. augusta 1968 sa stal členom predsedníctva Ústredného výboru KSS, v tom istom roku aj predsedom Matice slovenskej. Od roku 1970 bol vážne chorý. Prispel k tzv. husákovskej „normalizácii“ na kultúrnom aj politickom poli. Novomestský bol ženatý s Karlou Marešovou a ich dcérou je Ing. Elena Bútorová-Novomeská.

Tvorba
Prvé básne publikoval časopisecky (VatraSvojeťNový rod a i.). V tvorbe sa od začiatku stotožnil s proletárskou literatúrou. Svojim dielom ovplyvnil medzivojnový a povojnový vývin poézie na Slovensku. V 30. a 40. rokoch obohatil svoje básnické dielo o prvky poetizmu a symbolizmu. Okrem vlastnej básnickej tvorby sa venoval aj prekladom z ruskej literatúry (Boris Pasternak) a publicistike.

Vyznamenania

 • 1964 – Národný umelec
 • 1969 – Hrdina ČSSR
 • 1964 a 1974 – laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda
 • 1969 – laureát národnej ceny SSR
 • 1969 – Leninov rad

Bol tiež vyznamenaný Radom SNP I. tr. a Cenou Ľ. Štúra.

Dielo

Poézia

 • 1927 – Nedeľa, zbierka básní
 • 1932 – Romboid, zbierka básní, vyjadruje smútok nad sociálnymi protikladmi sveta
 • 1939 – Svätý za dedinou, zbierka básní
 • 1935 – Otvorené okná, zbierka básní
 • 1949 – Pašovanou ceruzkou, zbierka básní
 • 1963 – Vila Terezapoéma
 • 1963 – Do mesta 30 minút, poéma
 • 1964 – Stamodtiaľ a iné, zbierka básní, zúčtovanie s Gottwaldovým kultom osobnosti
 • 1964 – Nezbadaný svet
 • 1966 – Dom, kde žijem, cyklus lyrických básní

Publicistika a eseje

 • Laco Novomeský, Marx a slovenský národ, marec 1933
 • 1949 – Výchova socialistického pokolenia
 • 1969 – Znejúce ozveny
 • 1969 – Čestná povinnosť
 • 1970 – Manifesty a protesty
 • 1970 – Slávnosť istoty
 • 1972 – Zväzky a záväzky
 • 1971 – O Hviezdoslavovi
 • 1971 – O literatúre
 • 1974 – Nový duch novej školy

Preklady

 • 1969 – Prebásnenie veršov v diele Borisa Pasternaka Doktor Živago

Pamiatky

 • rodný dom v Budapešti, urna v panteóne na cint. v Slávičom údolí,
 • Múzeum L. Novomeského v Senici
 • Literárna pozostalosť v LAMS
 • socha od J. Kulicha v Senici
 • busta Novomeského v Banskej Bystrici
 • pamätná tabuľa na Štúrovej ulici v Bratislave

Dokumentárne filmy o Ladislavovi Novomeskom

 • Laco Novomeský 60-ročný (Týždeň vo filme 1/1965)
 • Profily – Národný umelec Laco Novomeský (1967),
 • Človek z davu (dokumentárna monografia, réžia Šinko, E., 1970),
 • Ladislav Novomeský sa dožil koncom decembra 70-tich rokov (Týždeň vo filme 51/1974),
 • Ladislav Novomeský (Kinožurnál, 85),
 • Laco Novomeský, básnik, publicista a politik (dokumentárny film, r. Lembovič I.,1986),
 • Venované pamiatke národného umelca L. Novomeského (T. v. f. 38/76).

zdroj: Wikipédia

Spomínanie na štrnástich statočných

Je doobeda, posledná septembrová nedeľa. Školský aj akademický rok sú už v plnom prúde a voľného času teda nazvyš veľa nie je. Napriek tomu sa pri liečebnom ústave pod Zoborom schádza približne desať mladých ľudí. Idú vzdať hold tým, ktorí pred siedmimi desaťročiami začali na týchto miestach bojovať za našu slobodu.

vystup2.jpg

Posledné septembrové dni boli mimoriadne chladné a upršané. Preto sme pozerali na zamračenú oblohu rovnako, ako na ňu pozerala 29. septembra 1944 mladá partizánka Pavla Maľučenková. V jej prípade mraky nad poľným letiskom otvorili len malé okienko, cez ktoré preletelo lietadlo so sovietskymi partizánmi smerujúce k Veľkému Tribeču. Viditeľnosť bola taká zložitá, že piloti sa na západnom Slovensku len ťažko orientovali. Aj keď mala skupina s názvom “Národný pomstiteľ” pristáť  vo Veľkom Tribeči, piloti dali rozkaz zoskočiť neďaleko svetiel väčšieho mesta a dymu lokomotívy. Ako sa neskôr ukázalo, tým mestom bola Nitra.

Zvyšok článku si môžete prečítať na webe Nového slova.