Novomeského Nitra 2016

Bez názvuNovomeského Nitra je literárnou súťažou pre mladých autorov, ktorí pôsobia na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je zároveň ideálnou príležitosťou ako môže mladý autor odprezentovať svoju literárnu tvorbu. Nad VII. ročníkom súťaže prebrali záštitu:


Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra
Milan Belica, predseda NSK
Ľubomír Zelenický, rektor UKF
Ľuboš Blaha, poslanec NR SR


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Vyhlásenie súťaže: 26. októbra 2015
Uzávierka súťaže: 11. januára 2016
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: február 2016

 • Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca nebola doposiaľ publikovaná

 • Súťaž je tematicky voľná a neanonymná

 • Každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 príspevkov v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4 v slovenskom jazyku.

 • Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách, ktoré sa rozdeľujú na dve podkategórie v závislosti od literárneho žánru: poézia a próza (poviedka, reportáž, cestopis, dramatický útvar, úvaha, esej, kritika…). Súťažné práce zašle autor v prílohe správy na e-mailovú adresu klubu SLN v tvare:

  adresa: slnnitra@gmail.com 
  predmet: Novomeského Nitra 2016
  telo správy:  meno, vek autora, adresa bydliska, u študentov aj navštevovaná škola a ročník, kontakt telefonický, resp. adresa elektronickej pošty

 • Prosíme o dodržanie týchto propozícií. Práce nespĺňajúce podmienky budú vyradené zo súťaže.

Súťaží sa v dvoch kategóriách:
I. Kategória študenti stredných škôl
a) Poézia
b) Próza
II. Kategória študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
a) Poézia
b) Próza

 

Okrem vyššie spomínaných kategórií každá z osobností, ktoré prevzali záštitu nad VII. ročníkom súťaže, udelí špeciálne ocenenie autorovi podľa vlastného výberu.

partneri

Posted in Novomeského Nitra.