Výsledky Novomeského Nitry 2016

Do VII. ročníka Novomeského Nitry sa zapojilo 41 autorov so 111 prácami. Odborná porota v zložení doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., doc. PhDr. Peter Valček, PhD. a PhDr. Jitka Rožnová, PhD. po uzávierke súťaže rozhodla o udelení cien v jednotlivých kategóriách.

I. kategória: Študenti stredných škôl
Sekcia: Poézia

 1. miesto: Ľudmila Zimmermannová (17 rokov, Gymnázium Topoľčany) za súbor štyroch básní, v ktorom prejavila zmysel pre stvárnenie pocitov prostredníctvom moderného, obrazného básnického jazyka.
 2. miesto: Monika Vlčková (18 rokov, Gymnázium Topoľčany) za súbor troch básní, ktorým preukázala schopnosť stvárňovať krehké okamihy bytia prostredníctvom lyrickej skratky.
 3. miesto: Magdaléna Martišková (14 rokov, Gymnázium Topoľčany) za dve básne, výrazne naznačujúce, že autorka má predstavu o tom, ako sa píše moderná lyrika.

I. kategória: Študenti stredných škôl
Sekcia: Próza

 1. miesto: Gréta Horváthová (16 rokov, Gymnázium Komárno) za dve krátke, lyricky tvarované prózy Stačí jediný pohybHviezdy a za dlhšiu poviedku s fantazijnými prvkami Synestézia.
 2. miesto: Magdaléna Martišková (14 rokov, Gymnázium Topoľčany) za poviedku Gaštanová, v ktorej autorka hodnotne spojila emócie lyrického hrdinu prózy s citovou tonalitou klasických próz 19. storočia.
 3. miesto: Monika Vlčková (18 rokov, Gymnázium Topoľčany) za poviedky Abstraktný pohyb mysle, Prenasledovaná a najmä za citlivú prácu s erotickým motívom v prvej z nich.

II. kategória: Študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
Sekcia: Poézia

 1. miesto: Porota sa rozhodla túto cenu neudeliť.
 2. miesto: Silvia Budayová (26 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika) za súbor piatich básní, ktoré môžeme vnímať ako citový denník lyrickej hrdinky aj s jemným náznakom existenciálnej úzkosti.
 3. miesto: Alica Bánszka (22 rokov, Veľké Kozmálovce) za cyklus lyrických miniatúr.

II. kategória: Študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
Sekcia: Próza

 1. miesto: Simona Baniarová (21 rokov, FF UKF, odbor žurnalistika) za súbor lyricky tvarovaných próz Improvizácia, Purpurový koberecSlová.
 2. miesto: Ján Suchoň (25 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika) za kreatívno-moderný prístup k forme antického apokryfu v próze Krtko Hektor (s prihliadnutím na ostatné texty).
 3. miesto: Porota sa rozhodla túto cenu neudeliť.

Ocenenia osobností, ktoré prezvali nad súťažou záštitu:

Cenu primátora mesta Nitra získava Magdaléna Martišková (14 rokov, Gymnázium Topoľčany).

Cenu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja získava Monika Vlčková (18 rokov, Gymnázium Topoľčany).

Cenu rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre získava Pavol Sivák (21 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika).

Cenu poslanca NR SR Ľuboša Blahu získava Miroslava Košťálová (22 rokov, FF UKF, odbor: editorstvo a vydavateľská prax).

Oceneným súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do VII. ročníka Novomeského Nitry zapojili. Pevne veríme, že tak učiníte aj v nadchádzajúcom ročníku.

Spoločnosť Ladislava Novomeského Nitra

 

 

 

 

Posted in Aktuality, Novomeského Nitra.