Výsledky Novomeského Nitry 2017

Do VIII. ročníka Novomeského Nitry sa zapojilo 37 autorov s 94 prácami. Odborná porota v zložení doc. PhDr. Peter Valček, PhD., PhDr. Jitka Rožnová, PhD. a Mgr. Zuzana Šulajová po uzávierke súťaže rozhodla o udelení cien v jednotlivých kategóriách.

I. kategória: Študenti stredných škôl
Sekcia: Poézia

 1. miesto: Magdaléna Martišková (15 rokov, Gymnázium Topoľčany): Rigtman a slečna Poháriková
 2. miesto: Linda Valkovičová (18 rokov, Gymnázium Vráble): Cyklus lásky a ďalšie
 3. miesto: Viktória Záčeková (18 rokov, SPŠ stavebná Hurbanovo): Môj sen

I. kategória: Študenti stredných škôl
Sekcia: Próza

 1. miesto: Magdaléna Martišková (15 rokov, Gymnázium Topoľčany): Zbierajte len dozretých autorov
 2. miesto: Monika Kubričanová (18 rokov, Gymnázium Topoľčany): Spomienky
 3. miesto: Miroslava Bačová (17 rokov, Gymnázium Golianova, Nitra): Svoj koniec si píšeš sama

II. kategória: Študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
Sekcia: Poézia

 1. miesto: Patrik Lenghart (21 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika): Alzheimer a iné
 2. miesto: Jana Nemčeková (23 rokov, FF UKF, odbor: slovenský jazyk a literatúra): Korene
 3. miesto: Porota sa rozhodla túto cenu neudeliť

II. kategória: Študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
Sekcia: Próza

 1. miesto: Ján Suchoň (26 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika): Úlomky zatúlaných poviedok
 2. miesto: Martin Praslička (18 rokov, Bratislava): Šachové partie
 3. miesto: Zuzana Ganajová (21 rokov, PF UKF): V tieni

III. kategória: Antifašista Novomeský (pod záštitou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca RF v SR A. L. Fedotova)
Ocenení súťažiaci (bez určenia poradia):

Tibor Habo (22 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika)
Jana Nemčeková (23 rokov, FF UKF, odbor: slovenský jazyk a literatúra)
Ján Suchoň (26 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika)

Ocenenia osobností, ktoré prezvali nad súťažou záštitu:

Cenu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja získava Magdaléna Martišková (15 rokov, Gymnázium Topoľčany).

Cenu primátora mesta Nitry získava Martin Praslička (18 rokov, Bratislava).

Cenu rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre získava Ján Suchoň (26 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika).

Oceneným súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do VIII. ročníka Novomeského Nitry zapojili. Pevne veríme, že tak učiníte aj v nadchádzajúcom ročníku.

Spoločnosť Ladislava Novomeského Nitra

Ocenení súťažiaci spolu s organizátormi Novomeského Nitry 2017
oceneni

 

Udeľovanie cien
DSC_0101

 

Tajomníčka SLN Zlatica Beňová
DSC_9763
 

Hostia slávnostného vyhodnotenia
DSC_9651

 

Jana Hluchá a Michal Slamka
DSC_9600
 

Skupina Everlong
DSC_9804