Novomeského Nitra 2018

2018Novomeského Nitra je literárnou súťažou pre mladých autorov, ktorí pôsobia na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je zároveň ideálnou príležitosťou ako môže mladý autor odprezentovať svoju literárnu tvorbu.

Nad IX. ročníkom súťaže prebrali záštitu:
A. L. Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v SR
Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra
Milan Belica, predseda NSK
Ľubomír Zelenický, rektor UKF

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
Vyhlásenie súťaže: 16. január 2018
Uzávierka súťaže: 30. apríl 2018
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: jún 2018

  • Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca nebola doposiaľ publikovaná (s výnimkou zborníkov Novomeského Nitra 2016 a Novomeského Nitra 2017)
  • Súťaž je tematicky voľná a neanonymná
  • Každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 príspevkov v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4 v slovenskom jazyku.
  • Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách, ktoré sa rozdeľujú na dve podkategórie v závislosti od literárneho žánru: poézia a próza (poviedka, reportáž, cestopis, dramatický útvar, úvaha, esej, kritika…). K dvom vekovým kategóriám sme doplnili jednu tematickú s názvom Antifašista Novomeský.
  • Súťažné práce zašle autor v prílohe správy na e-mailovú adresu klubu SLN v tvare:

adresa: slnnitra@gmail.com
predmet: Novomeského Nitra 2018
telo správy: meno, vek autora, adresa bydliska, u študentov aj navštevovaná škola a ročník, kontakt telefonický, resp. adresa elektronickej pošty

Prosíme o dodržanie týchto propozícií. Práce nespĺňajúce podmienky budú vyradené zo súťaže.

Súťaží sa v troch kategóriách:
I. Kategória študenti stredných škôl
a) Poézia
b) Próza
II. Kategória študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
a) Poézia
b) Próza
III. Antifašista Novomeský
Ladislav Novomeský bol účastníkom antifašistického odboja počas Druhej svetovej vojny a jednou z hlavných postáv Slovenského národného povstania. Ústrednou témou tejto kategórie bude antifašizmus v rôznych kontextoch podľa výberu a zamerania autorov. Kategória je žánrovo voľná. Nad kategóriu “Antifašista Novomeský” prevzal záštitu veľvyslanec RF v SR A. L. Fedotov.

Okrem vyššie spomínaných kategórií každá z osobností, ktoré prevzali záštitu nad IX. ročníkom súťaže, udelí špeciálne ocenenie autorovi podľa vlastného výberu.

laco 2018 plagat maly copy