Novomeského Nitra 2017

laco2017Novomeského Nitra je literárnou súťažou pre mladých autorov, ktorí pôsobia na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je zároveň ideálnou príležitosťou ako môže mladý autor odprezentovať svoju literárnu tvorbu.

Nad VIII. ročníkom súťaže prebrali záštitu:

A. L. Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v SR
Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra
Milan Belica, predseda NSK
Ľubomír Zelenický, rektor UKF

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Vyhlásenie súťaže: 14. november 2016
Uzávierka súťaže: 31. januára 2017
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: 25. február 2017

  • Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca nebola doposiaľ publikovaná (s výnimkou zborníka Novomeského Nitra 2016)
  • Súťaž je tematicky voľná a neanonymná
  • Každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 príspevkov v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4 v slovenskom jazyku.
  • Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách, ktoré sa rozdeľujú na dve podkategórie v závislosti od literárneho žánru: poézia a próza (poviedka, reportáž, cestopis, dramatický útvar, úvaha, esej, kritika…). K dvom vekovým kategóriám sme doplnili jednu tematickú s názvom Antifašista Novomeský.
  • Súťažné práce zašle autor v prílohe správy na e-mailovú adresu klubu SLN v tvare:

adresa: slnnitra@gmail.com 
predmet: Novomeského Nitra 2017
telo správy:  meno, vek autora, adresa bydliska, u študentov aj navštevovaná škola a ročník, kontakt telefonický, resp. adresa elektronickej pošty

Prosíme o dodržanie týchto propozícií. Práce nespĺňajúce podmienky budú vyradené zo súťaže.

Súťaží sa v troch kategóriách:
I. Kategória študenti stredných škôl
a) Poézia
b) Próza
II. Kategória študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
a) Poézia
b) Próza
III. Antifašista Novomeský
Ladislav Novomeský bol účastníkom antifašistického odboja počas Druhej svetovej vojny a jednou z hlavných postáv Slovenského národného povstania. Ústrednou témou tejto kategórie bude antifašizmus v rôznych kontextoch podľa výberu a zamerania autorov. Kategória je žánrovo voľná. Nad kategóriu „Antifašista Novomeský“ prevzal záštitu veľvyslanec RF v SR A. L. Fedotov.

Okrem vyššie spomínaných kategórií každá z osobností, ktoré prevzali záštitu nad VIII. ročníkom súťaže, udelí špeciálne ocenenie autorovi podľa vlastného výberu.

Posted in Aktuality, Novomeského Nitra.

One Comment

  1. Pingback: Novomeského Nitra dáva šancu mladým spisovateľom « KROKY

Comments are closed.