Výsledky Novomeského Nitry 2018

Kategória študenti stredných škôl:

sekcia: poézia

 1. Lazarčík Kristián za básne Dievča úsvitu, Pekné slová, Predtucha, Zarámovaná
 2. Martišová Magdaléna za báseň Pruhovaná balada
 3. Preložníková Nikoleta za básne Chúďa život, Odpúšťam, Večer

sekcia: próza

 1. Barantalová Adela za poviedku-črtu Fantazma
 2. porota sa rozhodla cenu neudeliť
 3. Sklenárová Nina za poviedku Rozkaz

Kategória študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov:

sekcia: poézia

 1. Hunadyová Lucia za básne Existencia bytia, Maľované ruže, Neviditeľné, Purificato, Tebe
 2. Terézia Petrovičová z básne More, Na ceste, Telo
 3. Žáčková Lenka za básne Búrka názorov, Krajina zabudnutia, Neurčito

sekcia: próza

 1.  porota sa rozhodla cenu neudeliť
 2.  porota sa rozhodla cenu neudeliť
 3. Ján Suchoň

Kategória Antifašista Novomeský:

Ocenení: Magdaléna Martišková, Ján Suchoň

Cena predsedu NSK: Hana Pastoreková

Cena primátora: Kristián Lazarčík

Cena rektora UKF: Michaela Macejková

DSC_2104 DSC_2091 DSC_2064 DSC_2060 DSC_2053DSC_2044DSC_1993 DSC_1876 36331908_2186967714677550_2018631536743546880_n

Novomeského Nitra 2018

2018Novomeského Nitra je literárnou súťažou pre mladých autorov, ktorí pôsobia na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je zároveň ideálnou príležitosťou ako môže mladý autor odprezentovať svoju literárnu tvorbu.

Nad IX. ročníkom súťaže prebrali záštitu:
A. L. Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v SR
Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra
Milan Belica, predseda NSK
Ľubomír Zelenický, rektor UKF

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
Vyhlásenie súťaže: 16. január 2018
Uzávierka súťaže: 30. apríl 2018
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: jún 2018

 • Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca nebola doposiaľ publikovaná (s výnimkou zborníkov Novomeského Nitra 2016 a Novomeského Nitra 2017)
 • Súťaž je tematicky voľná a neanonymná
 • Každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 príspevkov v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4 v slovenskom jazyku.
 • Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách, ktoré sa rozdeľujú na dve podkategórie v závislosti od literárneho žánru: poézia a próza (poviedka, reportáž, cestopis, dramatický útvar, úvaha, esej, kritika…). K dvom vekovým kategóriám sme doplnili jednu tematickú s názvom Antifašista Novomeský.
 • Súťažné práce zašle autor v prílohe správy na e-mailovú adresu klubu SLN v tvare:

adresa: slnnitra@gmail.com
predmet: Novomeského Nitra 2018
telo správy: meno, vek autora, adresa bydliska, u študentov aj navštevovaná škola a ročník, kontakt telefonický, resp. adresa elektronickej pošty

Prosíme o dodržanie týchto propozícií. Práce nespĺňajúce podmienky budú vyradené zo súťaže.

Súťaží sa v troch kategóriách:
I. Kategória študenti stredných škôl
a) Poézia
b) Próza
II. Kategória študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
a) Poézia
b) Próza
III. Antifašista Novomeský
Ladislav Novomeský bol účastníkom antifašistického odboja počas Druhej svetovej vojny a jednou z hlavných postáv Slovenského národného povstania. Ústrednou témou tejto kategórie bude antifašizmus v rôznych kontextoch podľa výberu a zamerania autorov. Kategória je žánrovo voľná. Nad kategóriu “Antifašista Novomeský” prevzal záštitu veľvyslanec RF v SR A. L. Fedotov.

Okrem vyššie spomínaných kategórií každá z osobností, ktoré prevzali záštitu nad IX. ročníkom súťaže, udelí špeciálne ocenenie autorovi podľa vlastného výberu.

laco 2018 plagat maly copy

Výsledky Novomeského Nitry 2017

Do VIII. ročníka Novomeského Nitry sa zapojilo 37 autorov s 94 prácami. Odborná porota v zložení doc. PhDr. Peter Valček, PhD., PhDr. Jitka Rožnová, PhD. a Mgr. Zuzana Šulajová po uzávierke súťaže rozhodla o udelení cien v jednotlivých kategóriách.

I. kategória: Študenti stredných škôl
Sekcia: Poézia

 1. miesto: Magdaléna Martišková (15 rokov, Gymnázium Topoľčany): Rigtman a slečna Poháriková
 2. miesto: Linda Valkovičová (18 rokov, Gymnázium Vráble): Cyklus lásky a ďalšie
 3. miesto: Viktória Záčeková (18 rokov, SPŠ stavebná Hurbanovo): Môj sen

I. kategória: Študenti stredných škôl
Sekcia: Próza

 1. miesto: Magdaléna Martišková (15 rokov, Gymnázium Topoľčany): Zbierajte len dozretých autorov
 2. miesto: Monika Kubričanová (18 rokov, Gymnázium Topoľčany): Spomienky
 3. miesto: Miroslava Bačová (17 rokov, Gymnázium Golianova, Nitra): Svoj koniec si píšeš sama

II. kategória: Študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
Sekcia: Poézia

 1. miesto: Patrik Lenghart (21 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika): Alzheimer a iné
 2. miesto: Jana Nemčeková (23 rokov, FF UKF, odbor: slovenský jazyk a literatúra): Korene
 3. miesto: Porota sa rozhodla túto cenu neudeliť

II. kategória: Študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
Sekcia: Próza

 1. miesto: Ján Suchoň (26 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika): Úlomky zatúlaných poviedok
 2. miesto: Martin Praslička (18 rokov, Bratislava): Šachové partie
 3. miesto: Zuzana Ganajová (21 rokov, PF UKF): V tieni

III. kategória: Antifašista Novomeský (pod záštitou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca RF v SR A. L. Fedotova)
Ocenení súťažiaci (bez určenia poradia):

Tibor Habo (22 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika)
Jana Nemčeková (23 rokov, FF UKF, odbor: slovenský jazyk a literatúra)
Ján Suchoň (26 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika)

Ocenenia osobností, ktoré prezvali nad súťažou záštitu:

Cenu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja získava Magdaléna Martišková (15 rokov, Gymnázium Topoľčany).

Cenu primátora mesta Nitry získava Martin Praslička (18 rokov, Bratislava).

Cenu rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre získava Ján Suchoň (26 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika).

Oceneným súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do VIII. ročníka Novomeského Nitry zapojili. Pevne veríme, že tak učiníte aj v nadchádzajúcom ročníku.

Spoločnosť Ladislava Novomeského Nitra

Ocenení súťažiaci spolu s organizátormi Novomeského Nitry 2017
oceneni

 

Udeľovanie cien
DSC_0101

 

Tajomníčka SLN Zlatica Beňová
DSC_9763
 

Hostia slávnostného vyhodnotenia
DSC_9651

 

Jana Hluchá a Michal Slamka
DSC_9600
 

Skupina Everlong
DSC_9804

 

Novomeského Nitra 2017

laco2017Novomeského Nitra je literárnou súťažou pre mladých autorov, ktorí pôsobia na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je zároveň ideálnou príležitosťou ako môže mladý autor odprezentovať svoju literárnu tvorbu.

Nad VIII. ročníkom súťaže prebrali záštitu:

A. L. Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v SR
Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra
Milan Belica, predseda NSK
Ľubomír Zelenický, rektor UKF

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Vyhlásenie súťaže: 14. november 2016
Uzávierka súťaže: 31. januára 2017
Slávnostné vyhodnotenie súťaže: 25. február 2017

 • Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca nebola doposiaľ publikovaná (s výnimkou zborníka Novomeského Nitra 2016)
 • Súťaž je tematicky voľná a neanonymná
 • Každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 príspevkov v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4 v slovenskom jazyku.
 • Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách, ktoré sa rozdeľujú na dve podkategórie v závislosti od literárneho žánru: poézia a próza (poviedka, reportáž, cestopis, dramatický útvar, úvaha, esej, kritika…). K dvom vekovým kategóriám sme doplnili jednu tematickú s názvom Antifašista Novomeský.
 • Súťažné práce zašle autor v prílohe správy na e-mailovú adresu klubu SLN v tvare:

adresa: slnnitra@gmail.com 
predmet: Novomeského Nitra 2017
telo správy:  meno, vek autora, adresa bydliska, u študentov aj navštevovaná škola a ročník, kontakt telefonický, resp. adresa elektronickej pošty

Prosíme o dodržanie týchto propozícií. Práce nespĺňajúce podmienky budú vyradené zo súťaže.

Súťaží sa v troch kategóriách:
I. Kategória študenti stredných škôl
a) Poézia
b) Próza
II. Kategória študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
a) Poézia
b) Próza
III. Antifašista Novomeský
Ladislav Novomeský bol účastníkom antifašistického odboja počas Druhej svetovej vojny a jednou z hlavných postáv Slovenského národného povstania. Ústrednou témou tejto kategórie bude antifašizmus v rôznych kontextoch podľa výberu a zamerania autorov. Kategória je žánrovo voľná. Nad kategóriu „Antifašista Novomeský“ prevzal záštitu veľvyslanec RF v SR A. L. Fedotov.

Okrem vyššie spomínaných kategórií každá z osobností, ktoré prevzali záštitu nad VIII. ročníkom súťaže, udelí špeciálne ocenenie autorovi podľa vlastného výberu.

Výsledky Novomeského Nitry 2016

Do VII. ročníka Novomeského Nitry sa zapojilo 41 autorov so 111 prácami. Odborná porota v zložení doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., doc. PhDr. Peter Valček, PhD. a PhDr. Jitka Rožnová, PhD. po uzávierke súťaže rozhodla o udelení cien v jednotlivých kategóriách.

I. kategória: Študenti stredných škôl
Sekcia: Poézia

 1. miesto: Ľudmila Zimmermannová (17 rokov, Gymnázium Topoľčany) za súbor štyroch básní, v ktorom prejavila zmysel pre stvárnenie pocitov prostredníctvom moderného, obrazného básnického jazyka.
 2. miesto: Monika Vlčková (18 rokov, Gymnázium Topoľčany) za súbor troch básní, ktorým preukázala schopnosť stvárňovať krehké okamihy bytia prostredníctvom lyrickej skratky.
 3. miesto: Magdaléna Martišková (14 rokov, Gymnázium Topoľčany) za dve básne, výrazne naznačujúce, že autorka má predstavu o tom, ako sa píše moderná lyrika.

I. kategória: Študenti stredných škôl
Sekcia: Próza

 1. miesto: Gréta Horváthová (16 rokov, Gymnázium Komárno) za dve krátke, lyricky tvarované prózy Stačí jediný pohybHviezdy a za dlhšiu poviedku s fantazijnými prvkami Synestézia.
 2. miesto: Magdaléna Martišková (14 rokov, Gymnázium Topoľčany) za poviedku Gaštanová, v ktorej autorka hodnotne spojila emócie lyrického hrdinu prózy s citovou tonalitou klasických próz 19. storočia.
 3. miesto: Monika Vlčková (18 rokov, Gymnázium Topoľčany) za poviedky Abstraktný pohyb mysle, Prenasledovaná a najmä za citlivú prácu s erotickým motívom v prvej z nich.

II. kategória: Študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
Sekcia: Poézia

 1. miesto: Porota sa rozhodla túto cenu neudeliť.
 2. miesto: Silvia Budayová (26 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika) za súbor piatich básní, ktoré môžeme vnímať ako citový denník lyrickej hrdinky aj s jemným náznakom existenciálnej úzkosti.
 3. miesto: Alica Bánszka (22 rokov, Veľké Kozmálovce) za cyklus lyrických miniatúr.

II. kategória: Študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
Sekcia: Próza

 1. miesto: Simona Baniarová (21 rokov, FF UKF, odbor žurnalistika) za súbor lyricky tvarovaných próz Improvizácia, Purpurový koberecSlová.
 2. miesto: Ján Suchoň (25 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika) za kreatívno-moderný prístup k forme antického apokryfu v próze Krtko Hektor (s prihliadnutím na ostatné texty).
 3. miesto: Porota sa rozhodla túto cenu neudeliť.

Ocenenia osobností, ktoré prezvali nad súťažou záštitu:

Cenu primátora mesta Nitra získava Magdaléna Martišková (14 rokov, Gymnázium Topoľčany).

Cenu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja získava Monika Vlčková (18 rokov, Gymnázium Topoľčany).

Cenu rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre získava Pavol Sivák (21 rokov, FF UKF, odbor: žurnalistika).

Cenu poslanca NR SR Ľuboša Blahu získava Miroslava Košťálová (22 rokov, FF UKF, odbor: editorstvo a vydavateľská prax).

Oceneným súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do VII. ročníka Novomeského Nitry zapojili. Pevne veríme, že tak učiníte aj v nadchádzajúcom ročníku.

Spoločnosť Ladislava Novomeského Nitra

 

 

 

 

Spomínanie na štrnástich statočných

Je doobeda, posledná septembrová nedeľa. Školský aj akademický rok sú už v plnom prúde a voľného času teda nazvyš veľa nie je. Napriek tomu sa pri liečebnom ústave pod Zoborom schádza približne desať mladých ľudí. Idú vzdať hold tým, ktorí pred siedmimi desaťročiami začali na týchto miestach bojovať za našu slobodu.

vystup2.jpg

Posledné septembrové dni boli mimoriadne chladné a upršané. Preto sme pozerali na zamračenú oblohu rovnako, ako na ňu pozerala 29. septembra 1944 mladá partizánka Pavla Maľučenková. V jej prípade mraky nad poľným letiskom otvorili len malé okienko, cez ktoré preletelo lietadlo so sovietskymi partizánmi smerujúce k Veľkému Tribeču. Viditeľnosť bola taká zložitá, že piloti sa na západnom Slovensku len ťažko orientovali. Aj keď mala skupina s názvom “Národný pomstiteľ” pristáť  vo Veľkom Tribeči, piloti dali rozkaz zoskočiť neďaleko svetiel väčšieho mesta a dymu lokomotívy. Ako sa neskôr ukázalo, tým mestom bola Nitra.

Zvyšok článku si môžete prečítať na webe Nového slova.